"Реформування педагогіки загальної середньої освіти передбачає перехід до педагогіки партнерства між учнем, вчителем і батьками, що потребує ґрунтовної підготовки вчителів за новими методиками і технологіями навчання, зокрема інформаційно-комунікативними технологіями». 

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, схвалена розпорядженням КМУ № 988-р від 14.12.16 року

Законодавча база

Новий закон «Про освіту» пропонує фундаментально новий підхід до розвитку вчителя та його педагогічної свободи.

Загальна кількість годин на підвищення кваліфікації упродовж 5 років буде не менше 150 годин, з яких певна кількість годин має бути спрямована на вдосконалення знань, вмінь та практичних навичок роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.  При цьому вчитель має самостійно вирішити, яку кількість годин з цього обсягу він використовуватиме для навчання щорічно.

Педагог сам вирішує, де підвищувати кваліфікацію. Педагогічна рада на основі пропозицій педагогічних працівників затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Держава з коштів спеціальної освітньої субвенції, а також місцеві органи оплачують підвищення кваліфікації для вчителів, навіть якщо педагоги обирають платні курси. Кошти отримує заклад освіти та розподіляє їх за рішенням педагогічної ради.

 Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію:

- у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою (результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження);

- в інших суб'єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб (результати підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника у таких суб'єктів визнаються окремим рішенням педагогічної (вченої) ради).

Підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації педагогічного працівника та враховується під час обрання за конкурсом на посаду науково-педагогічного працівника.

ч. 4 ст. 59 Закону України "Про освіту"

Професійний стандарт 
вчителя початкових класів  
 Міністерство соціальної політики затвердило стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», оприлюднивши його в відповідному реєстрі.(https://www.msp.gov.ua/files/News/20180815/20180815.pdf)

У документі чітко виписана загальна інформація про стандарт, навчання та професійний розвиток вчителя і найголовніше - конкретний перелік його функцій. Їх визначено 8:

  • Планування і здійснення освітнього процесу
  • Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та родині
  • Створення освітнього середовища
  • Рефлексія та професійний саморозвиток
  • Проведення педагогічних досліджень
  • Надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти
  • Узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті
  • Оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти.
Для кожної функції конкретизовано професійні компетентності, знання, вміння та навички, якими має володіти педагог. Зазначена також інформація про предмети та засоби праці вчителя.   

 «Це вперше не тільки на національному рівні затверджено професійний стандарт, а й докладно, по-поличках розкладено, яку кваліфікацію повинна мати людина, що хоче бути або працює вчителем. У цьому документі немає розмитих формулювань, кожна компетентність, знання, вміння чітко виписані. Й це дуже важливо, адже так ми дали абсолютно новий інструмент і для роботодавців, і для університетів, що готують майбутніх педагогів», - пояснила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Наприклад, стандарт може використовуватися для оцінювання кваліфікації вчителя під час його прийняття на роботу, атестації чи сертифікації, присвоєння категорії тощо

   Свободу у виборі місця підвищення кваліфікації вчителям надає Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, який  затверджено постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21 серпня 2019 року. 

 Наказом МОН України від 16 липня 2018 року № 776 затверджено  Концепцію розвитку педагогічної освіти. Концерпція визначає загальні засади та напрями діяльності для реформи системи педагогічної освіти. 

НАШ ПІДХІД

Педагогічні працівники мають можливість підвищувати кваліфікацію на курсах та  шляхом участі у різних заходах

Алгоритм співпраці

1. Березень - заклади освіти отримають доступ до інформаційно-освітнього середовище КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського", яке розгорнуто з використанням сервісу Google Classroom, наданого компанією Google та розробленого на базі Google Apps.

2. Березень-квітень  - он-лайн опитування педагогічних працівників щодо освітніх запитів на наступний рік.

3. Вересень-жовтень  -  уточнення списків педагогічних працівників на курси підвищення кваліфікації.